OrtodontiOrtodonti

Ortodonti, diş-çene-yüz bölgesini ilgilendiren gelişimsel anomalilerin oluşmasını önlemeyi; mevcut bozuklukların ilerlemesini durdurmayı ve tedavi etmeyi; bununla birlikte iyi bir estetik ve fonksiyon (ısırma, çiğneme, konuşma, gülme) sağlamayı hedefleyen uzmanlık dalıdır.

Düzensiz dişler daha çok gıda birikimine neden olmaları ve zor temizlenmeleri nedeniyle çürük ve bakteri plağı birikimi gibi sorunlara maruz kalırlar. Ortodonti tedavisi bu tür çapraşıklıkları gidererek daha kolay temizlenebilen sağlıklı dişlere kavuşmanın ilk adımıdır. 

Hareketli Ortodontik Tedavi; kötü alışkanlıklar, parmak emme, anormal yutkunma gibi faktörlere bağlı gelişebilecek sorunları önlemek, daimi dişlere yer açmak veya basit diş kaynaklı maloklüzyonları düzeltmek amacıyla çeşitli hareketli aygıtların kullanıldığı tedavi şeklidir. Günümüzde bu amaçla popularitesi giderek artan şeffaf plaklardan da yararlanılmaktadır.

  Şeffaf Plaklar (Telsiz) İle Ortodontik Tedavi: Ortodontik tedaviye karar verme sürecinde hastaları en çok düşündüren konulardan biri de, konuşurken ve gülerken dışardan farkedilebilecek teller ve apareylerle ilgili estetik kaygılardır. Zaman için de bu konuda şeffaf ya da diş renginde porselen braketler ve teller kullanmak gibi çeşitli çözümler üretilmiştir. Şeffaf plaklar da bu amaçla geliştirilmiş yeni bir yöntemdir.
Bu yöntemin en büyük avantajı, ortodontik tedavi sürecinin günlük yaşamınızı  neredeyse hiç olumsuz etkilemiyor oluşudur. Şeffaf plakların, sosyal ortamınızda konuşurken ve gülerken farkedilmesi  çok zordur.
Uygulama yöntemi kısaca şu şekildedir; hekiminizin detaylı muayenesi sonrası alt ve üst çene dişlerinizden ölçü alınır ve model elde edilir. Bu model CAD-CAM sistemi denilen  3 boyutlu tarama yöntemiyle bilgisayara aktarılır ve dişlerinizde gerçekleştirilmek istenen harekete göre,  belirli sayıda seffaf plaklar üretilir. Her bir plak 15 gün kadar kullanılarak, sıradakiyle değiştirilir ve zamanla istenen diş hareketleri gerçekleştirilerek düzensizlik sorunu çözümlenir.


Invisalign-ortodonti

 

Sabit Ortodontik Tedavi; dişlerin üzerine yapışan, tedavi süresince çıkarılmayan braketler ve bu braketlerin içinden geçen tellerle yapılmaktadır. Sabit ortodontik tedavi sağlıklı diş ve dişetlerine sahip her yaşta bireye uygulanabilmektedir. Tedavi ile elde edilen sonuçların korunması için çeşitli pasif aygıt ve dışarıdan görünmeyen tellerle uzun süreli pekiştirme gerektirmektedir.

4648a8_5f0f35314b4b4fd996efc9d5730211a2

 

Ortodontik Tedavinin Başlama Yaşı:
Hiçbir problem olmasa bile 6-7 yaşına gelmiş her çocuğun bir ortodontist tarafından muayene edilmesinde yarar vardır. Bu kontrollerde;

  • Çocuğun çene-iskelet gelişimi
  • Dişsel gelişimi ve diş dizimi
  • Gerektiğinde ortodontik tedaviye başlama zamanı belirlenir.

 

Kontrollerin düzenli olarak yılda 1-2 kere yapılmasında yarar vardır.Ortodontik tedavi hemen her yaşta uygulanabilir. İskeletsel bir anomali yoksa ve sadece dişlerde çapraşıklık varsa, bu sorunlar her yaşta ortodonti tedavisiyle çözülebilir. Hastanın yaşı sadece tedavinin süresini etkiler.

Ortodontik Tedavinin Süresi: Sorunun ne olduğuna bağlı olarak değişkenlik göstermekle beraber, genellikle 1-2 yıl kadar sürebilir. İyi sonuç alınabilmesi için hasta, ailesi ve diş hekimi sabırlı bir takım çalışması gerçekleştirmelidir.

 

Facebook
Twitter
INSTAGRAM