Protez

Çeşitli nedenlerle oluşmuş diş eksikliklerini gidermek, kişiye çiğneme fonksiyonunu yeniden kazandırmak, fonetik ve estetik problemlere çözüm üretmek için diş protezlerinden yararlanırız. Protezler sabit ve hareketli protezler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır:

Sabit protezler: Doğal dişlerden destek alınarak, yapılan bir takım hazırlıklardan sonra, destek dişlerin üzerine yapıştırılıp sabitlenerek kullanılan protezlere denir. Eksik bölgeye komşu, yeterli sayıdaki destek dişin frezlerle preparasyonu (aşındırılması) sonrasında ölçü alınarak laboratuvar ortamında sabit protezler hazırlanır.

kopru (2)

Sabit protezler ya da porselen kuron ve köprüler de kendi arasında;
-Metal altyapılı kuron ve köprüler
Zirkonyum altyapılı kuron ve köprüler
-Metalsiz kuron ve köprüler 
( full porselen kuronlar, porselen laminalar vb…)

olarak sınıflandırılabilir.            

Metall 
Porselen Laminalar;  özellikle ön grup dişlerde uygulanabilen çok ince seramiklerdir. Porselen laminalar, diş dokusundan çok az madde kaldırarak veya çoğu zaman hiç preparasyon gerektirmeden uygulanabilen restorasyonlardır. Laminaların inceliği ve ışık geçirgenliğinin çok iyi olması sayesinde, estetik olarak mükemmel sonuçlar alınabilmektedir.

Laminate

Laminate

  • Beyazlatmayla giderilemeyen renklenme problemi olan dişlerde,
  • Kırık ve aşınmış dişlerin restorasyonlarında,
  • Çapraşıklık problemlerinde, şekil-form bozukluklarında,
  • Aralıklı (diastema) dişlerde,
  • Büyük, yıpranmış ve renklenmiş dolguların varlığında,
  • Estetik açıdan dişlerinin görüntüsünden memnun olmayan kimselerde porselen laminalar uygulanabilir.perronebeforeafter1

                                                       Önce                                                                                                                                                             Sonra

 

Hareketli protezler: Diş eksikliğini gidermek için takılıp çıkartılarak kullanılan apareylerdir.  Tam (total) protezler ve Parsiyel (bölümlü) protezler olarak ikiye ayrılırlar:

 

  • Tam (total) protezler; tüm dişlerini kaybetmiş kişilere uygulanan, tamamen mukoza ve altındaki kemik tarafından desteklenen, takılıp çıkartılabilen aygıtlardır.

 

total_protez

  • Parsiyel (bölümlü) protezler; dişlerinin bir kısmını kaybetmiş olan hastalara yapılan, metal bir iskelet üzerine inşa edilen ve mevcut dişlerden kroşeler (kanca) ya da hassas tutucular aracılığıyla destek alan  protez türüdür.
    8

Destek dişler üzerine yerleştirilen kroşeler (kancalar) estetiği olumsuz yönde etkilediği gibi plak birikimi, dişlerde aşınmalar ve uygun olmayan kuvvetlerin dişlere iletilmesi, retansiyon ve stabilitelerinin iyi olmaması gibi birtakım dezavantajları da beraberlerinde taşımaktadırlar. Bu dezavantajları bertaraf etmek için Hassas Bağlantılı Protezler kullanılmaktadır. Hassas bağlantı terimi, sabit veya hareketli parsiyel protezlerin parçalarını birleştirmek için kullanılan prefabrike veya laboratuarda teknisyen tarafından üretilen ataşmanları ifade etmektedir. Bir çeşit menteşe sistemidir, bir yuva( dişi bölüm) ve bu yuvaya oturan bir erkek parçadan oluşmaktadır. Amaç görünmeyen tutucularla protezin estetiğini düzeltmektir.

fm-hinge

Ağızda mevcut olan doğal dişler ve/veya sağlam kökler üzerine doğrudan doğruya oturan ve takılıp çıkartılabilen total veya bölümlü protezlere Diş Üstü Protezler, retansiyon, destek ve stabilite sağlayabilmek için kısmen veya tamamen diş implantlarını kullanan protezlere İmplant Üstü Protezler adı verilir. İmplant üstü protezler sabit veya hareketli olabilirler.

10

 

Facebook
Twitter
INSTAGRAM